Tirsdag den 3. september 2019 kl. 19:30

i O. Arbejdsmøde.

Embedsmændenes pligter.

Indlæg v/Etisk Udvalg.

Ordenens formål v/broder fungerende eksmester Jens Malmkvist Olsen.

Søndag den 8. september 2019 kl. 10:00

Hjertestarterkursus

Tirsdag den 10. september 2019 kl. 19:30

i O. Arbejdsmøde.

Tildeling af 40 års Hæderstegn til broder eksstorrepræsentant Niels Anker Jacobsen.

Påklædning festdragt.

Tirsdag den 17. september 2019 kl. 19:30

i O. Arbejdsmøde.

Broderens 5 min.

Tirsdag den 24. september 2019 kl. 19:30

i O. Arbejdsmøde.

Foredrag om arv og testamente v/advokat Gitte Wichmann Mortensen.

Fredag den 27. september 2019 kl. 18:00

Åbent hus til Kulturnat Helsingør kl. 18-22.

Besøg af Kronborg Brass Band, rundvisning i Palæet og kig over Sundet fra udsigtstårnet.

Fælles arrangement sammen med søsterloge nr. 34 Haabet og broderloge nr. 31 Hamlet.

Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 19:30

i O. Arbejdsmøde.

Tildeling af Venskabsgrad til broder Michael Gamst-Halle.

Påklædning festdragt.

Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 19:30

i O. Arbejdsmøde.

Tildeling af 25 års Hæderstegn til broder ekssekretær Arne Eli Høyer Hansen.

Påklædning festdragt.

Tirsdag den 15. oktober 2019 kl. 19:30

i O. Arbejdsmøde.

Tag en ven med aften.

Broderens 5 min.

Ordensindlæg v/broder eksstorrepræsentant Uffe Bjarni Frederiksen.

Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 19:30

i O. Arbejdsmøde.

Logens stiftelsesdag fejres.

Besøb af broderloge nr. 49 Saxo.

Underholdning til det selskabelige.

Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 19:30

i O. Arbejdsmøde.

Alle Helgens Aften.

Afdøde brødre mindes v/Enkeudvalget.

Indlæg om Rekrutteringsudvalgets aktiviteter v/Rekrutteringsudvalget.

Tirsdag den 5. november 2019 kl. 19:30

 i O. Arbejdsmøde.

Tildeling af Sandhedsgrad til broder Jan Skikkild.

Påklædning festdragt.

Tirsdag den 12. november 2019 kl. 19:30

Mødet er aflyst på grund af møde den 13. november.

Onsdag den 13. november 2019 kl. 19:30

Besøg i Søsterloge nr. 34 Haabet i anledning af deres stiftelesdag.

Sambesøg med broderloge nr. 31 Hamlet.

Tirsdag den 19. november 2019 kl. 19:30

i O. Arbejdsmøde.

Broderens 5 min.

Beretning fra Enkeudvalget.

Referat fra Distriktsudvalgsmøde v/broder Storrepræsentant.

Tirsdag den 26. november 2019 kl. 19:30

i O. Arbejdsmøde.

Indvielse.

Påklædning festdragt.

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 19:30

i O. Arbejdsmøde.

Broderens 5 min.

Fremlæggelse og evt. godkendelse af budget 2020.

Tirsdag den 10. december 2019 kl. 19:30

Julestemning med damer.

Påklædning ordensdragt.

Tirsdag den 7. januar 2020 kl. 19:30

i O. Arbejdsmøde.

Embedsmændenes pligter og Ordenens formål.

Årspasordet gives.

Kogt torsk med det hele til det selskabelige.